ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Ubezpieczenie dziecka w szkole

-ważna informacja-

 

Dyrektor szkoły informuje, iż w roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów na ubezpieczenie NNW dziecka w szkole. Każdy rodzic może samodzielnie zawrzeć taką umowę w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

*Na wniosek zainteresowanych rodziców istnieje możliwość zorganizowania spotkania z agentem ubezpieczeniowym po zebraniach z wychowawcami.