ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Wyniki egzaminów
 
2 lipca 2021 r.  uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej www.wyniki.edu.pl
Logowanie na stronę  wymaga użycia loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.
 
Instrukcje dla ucznia dotyczące sprawdzania wyników w ZIU są dostępne na stronie