ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

„Grill pod chmurką”

- podziękowanie-

 

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców
 za pomysł, przygotowanie i organizację wspaniałej imprezy rodzinnej,
jaką okazał się „Grill pod chmurką”.

 

 Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali
w organizacji i wspierali rzeczowo całe przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim darczyńcom,
którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wspomogli to nasze spotkanie.

Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie zabawy z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.

 Dziękuję pracownikom szkoły –  nauczycielom i obsłudze – za pomoc w realizacji tego projektu.
Państwa pomysłowość oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć
niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.

Dziękuję przedszkolakom i uczniom naszej szkoły za postawę,
zachowanie
i udział w programie artystycznym.

Jestem z Was bardzo dumny!

Wszystkim raz jeszcze dziękuję.

Jesteście wspaniali!!!

 

Artur Rybaniec