ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Szkolny

Konkurs Multimedialny

"Edward Reszke w oczach dziecka"

 

 

Szkolny konkurs multimedialny

z okazji Dnia Patrona

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie:

-  kl. I–III (kat. I), 

 - kl. IV–VI (kat. II)

 - kl. VII – VIII ( kat. III ).

 

2. Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o artystycznym dorobku i życiu Edwarda Reszke;
 • aktywizacja twórcza uczniów;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 • rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
 • promocja szkoły.

 

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego patrona i naszej szkoły

 

KATEGORIA I – uczniowie klas I -III

„Edward August Reszke w oczach dziecka”

Uczniowie klas I – III tworzą plakat w formacie kartki A4 na temat „Edward August Reszke w oczach dziecka”, z wykorzystaniem programów graficznych Canva, Paint lub Power Point.

 

KATEGORIA II – uczniowie klas IV –VI

„Edward August Reszke w oczach dziecka”

Uczniowie klas IV – VI tworzą wirtualną książeczkę – e-booka pt. „Edward August Reszke w oczach dziecka” w aplikacji WriteReader. Każdy uczestnik zgłasza do 30 kwietnia br. chęć udziału w konkursie u Pani Karoliny Dziubińskiej  celem uzyskania loginu i hasła.

 

KATEGORIA III – uczniowie klas VII -VIII

„REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”

Uczniowie przygotowują krótki (maksymalnie 120 sekund) film będącego reklamą naszej szkoły. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie. Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Plik video można zapisać  w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.

 

4.  Terminy:

1. Termin nadsyłania prac - do 25 V 2021r. (dostarczenie do organizatora). Prace należy dostarczyć na nośniku CD/pendrivie do sekretariatu szkoły lub przesłać za pomocą Microsoft Teams do nauczycieli organizujących konkurs.

2. Ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się 29 V 2021r. w czasie obchodów Dnia Patrona.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 

5. Komisja konkursowa będzie oceniała:

 • wrażenie artystyczne;
 • pomysłowość i oryginalność przekazu treści; 
 • kreatywność, innowacyjność i estetykę wykonania pracy;
 • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;
 • walory edukacyjne i popularyzacyjne;
 • samodzielność pracy;
 • zawartość prezentacji;
 • szatę graficzną;
 • techniczną poprawność wykonania pracy.

  

6. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz punkty z zachowania.

  

7.  Postanowienia końcowe

 Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

 

Organizatorzy- Agata Tądel, Karolina Dziubińska