ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Sprawdź, czy znasz odpowiedź!

Nasi uczniowie z klasy 6 na podsumowanie swoich umiejętności obsługi programu Scratch stworzyli quizy wiedzy. Dwa projektu, autorstwa Ani Błoch i Piotra Prysaka, zasłużyły na ocenę celującą, a ich twórcy wykazali się niezwykłą pomysłowością.

Sprawdźcie, czy potraficie odpowiedzieć na pytania :)