ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Wyniki rekrutacji do Przedszkola

i 1 klasy Szkoły Podstawowej 

 Asian, Edukacyjny Film Animowany, Dziecko, Dla Dzieci

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do naszego Przedszkola oraz 1 klasy SP zostały przyjęte następujące dzieci:

 

Lista przyjętych dzieci do Przedszkola Publicznego

w Borownie na rok szkolny 2021/2022 

1. Bzura Kaja  

2. Hejduk Julia  

3. Kuban Nikodem  

4. Kozik Fabian  

5. Borek Jan 

6. Łuczak Szymon  

7. Łuczak Wojciech  

8. Majdzik Tobiasz  

9. Panicz Patrycja  

10. Powroźnik Jan  

11. Wróblewski Szymon 

 

 

Lista przyjętych dzieci do klasy I 

Szkoły Podstawowej im. E. Reszke w Borownie

na rok szkolny 2021/2022 

1. Kwapisz Franciszek  

2. Bzura Nadia  

3. Panicz Wojciech  

4. Kokoszka Antoni  

5. Gągała Alan