ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Kampania edukacyjno-informacyjna

 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG

– przedszkolaku złap oddech”

      

Zakończyliśmy realizację zadań w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, której organizatorem jest  Województwo Śląskie – Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ale to nie koniec naszych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. W kolejnym roku szkolnym korzystając z  materiałów wypracowanych w trakcie trwania kampanii podejmiemy kolejne działania o tematyce związanej z ochroną powietrza. Przekazane nam we wrześniu w ramach kampanii dwa oczyszczacze powietrza (zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”) działają znakomicie.

Kampania „Mogę zatrzymać smog II” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej